Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία DOTSOFT AE ενημερώνει το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα (εφεξής το Υποκείμενο), επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος), ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους που ακολουθούν, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι από κοινού η επιχείρηση DOTSOFT AE. Από εδώ και στο εξής θα λέγεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου της. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ταχυδρομική διεύθυνση. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που της παρέχουν τα ίδια τα Υποκείμενα. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεσή των Υποκειμένων και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Κάθε φορά συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να υλοποιηθεί η ενέργεια ή η υπηρεσία που έχει ζητήσει το Υποκείμενο (βλ. κατωτέρω «Σκοποί Επεξεργασίας»).

Σκοποί επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλ. οι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας όπως αναφέρονται παραπάνω, εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της:

Επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων με σκοπό να επικοινωνήσουν μαζί τους εφόσον τα Υποκείμενα έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο (όπως φόρμα επικοινωνίας κ.λπ.) ή έχουν ζητήσει να λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω newsletter κ.λπ., ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αφού έχουν εγγραφεί στον Διαδικτυακό Τόπο.

Επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων με σκοπό την εξυπηρέτησή τους και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων που έχουν ηλεκτρονικώς υποβάλλει τα Υποκείμενα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Ενδέχεται να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων με σκοπό:

Τη διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται από νομοθετήματα.
Την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων.
Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, την προώθηση της υπηρεσίας
PreLive project.
O Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Επιπλέον αυτά τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη συνέχιση της τήρησής τους.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Ο Διαδικτυακός Τόπος ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο για την υπηρεσία PreLive project.

Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τυχόν ανήλικοι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικες να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Ασφάλεια των δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό της Τόπο, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι οι επιχειρήσεις που αποτελούν από κοινού τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, και εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα ή τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων συνεργαζόμενες εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Λοιπά τρίτα μέρη

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων εφόσον απαιτείται από τον νόμο, δικαστική ή κανονιστική απόφαση ή όταν οφείλει να προστατεύσει τον Διαδικτυακό της Τόπο. Συγκεκριμένα μπορεί:

Να τα διαβιβάσει προς κρατικές υπηρεσίες, δικαστικές/εισαγγελικές αρχές για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθεί σε υποχρεωτική νομική διαδικασία.
Να τα χρησιμοποιήσει για την προστασία και την αποφυγή εξαπάτησης των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου ή για να αποτρέψει την απώλεια ζωής ή την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού.
Να τα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των συστημάτων της, μεταξύ άλλων για την πρόληψη ή τη διακοπή μιας επίθεσης στα συστήματα ή τα δίκτυά της.

Cookies

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού της Τόπου, αποστέλλει και αποθηκεύει cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων, στον υπολογιστή των Υποκειμένων. Ενημερωθείτε για την Πολιτική cookies.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Τα Υποκείμενα θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.

Δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης

Το Υποκείμενο δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). Για την άσκηση αυτού του δικαιώματός του, το Υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται: Στη DOTSOFT AE – Εγγράφως: Κουντουριώτου 3, 546 25 Θεσσαλονίκη – Τηλεφωνικά: 2310500181

Επίσης το Υποκείμενο δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή να προβάλλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν.2472/1997) και να ζητάει συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, διαγραφή. Οι αντιρρήσεις θα απευθύνονται εγγράφως στην παραπάνω διελυθυνση.

Κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και για την ικανοποίησή τους, ενδέχεται η DOTSOFT να ζητήσει από τα Υποκείμενα να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους προκειμένου να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά τους.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που τα Υποκείμενα θεωρούν ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τηλ: 2106475628

Email: contact@dpa.gr

Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιούνται, τα Υποκείμενα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.