Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Στόχος - Αντικείμενο

Το Prelive είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που στοχεύει στην χρήση μεθόδων Ακριβούς Διαχείρισης Πρωτογενούς Παραγωγής, ειδικά στην  Εκτροφή Γαλακτοπαραγωγών Αγελάδων, για να επιτύχει βελτιστοποίηση της παραγωγικής απόδοσης και της ευζωίας.
 
Οι άξονες στους οποίους θα έχει θετική επίπτωση αναμένεται να είναι:
 

 • Υποκλινικά Νοσήματα - με τον στον έγκαιρο εντοπισμό των συνθηκών που προδιαθέτουν σε υποκλινικά νοσήματα, τη διευκόλυνση της διάγνωσής τους και την υποβοήθηση λήψης έγκαιρων και αντικειμενικών προληπτικών αποφάσεων κρίσιμων για την υγεία των ζώων
 • Συνθήκες Ενσταυλισμού - στην αυτοματοποιημένη λειτουργία των μέσων βελτίωσης του μικροκλίματος της εκτροφής και των ζωοτεχνικών μεθόδων
   

 
Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ολιστικού συστήματος ακριβούς εκτροφής γαλακτοπαραγωγών βοοειδών για την αύξηση της γαλακτοπαραγωγής και τη διασφάλιση της ευζωίας μέσα στις σύγχρονες μονάδες εντατικής εκτροφής. Οι καινοτόμες τεχνολογίες και η μεθοδολογία «ακριβούς» ζωικής παραγωγής χρησιμοποιούνται για τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των μονάδων.
 
Καινοτομίες

 
Η χρήση τεχνολογίας αιχμής έχει προσαρμοστεί και χρησιμοποιείται στην Πρωτογενή Ζωική Παραγωγή. Συγκεκριμένα:
 

 • Αισθητήρες IoT εφαρμόζονται στη μεγάλη κοιλία των βοοειδών, καταγράφουν ενδείξεις pH και θερμοκρασίας και επικοινωνούν με το ταϊστικό σύστημα, ώστε να διορθώνουν το σιτηρέσιο όπου απαιτείται, μέσω εφαρμογής σε έξυπνα κινητά (moblile application).
 • Ο έλεγχος του μικροκλίματος του στάβλου γίνεται αυτόματα και όταν οι συνθήκες το απαιτούν, ξεκινά η αυτόματη λειτουργία των συστημάτων αερισμού ή και υδρονέφωσης ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους
 • Θερμικές κάμερες οι οποίες καταγράφουν αυξημένη θερμοκρασία και μέσω τεχνολογίας ΙοΤ με τεχνολογία αποστέλλουν τα δεδομένα στην πλατφόρμα διαχείρισης της μονάδας και δημιουργούν συναγερμό σε έξυπνα κινητά.

Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι
Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

 • Να ενισχύσει μέσα από τις εργασίες του την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό
 • Να συνδράμει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικότερων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων μέσα στις μονάδες πρωτογενούς παραγωγής
 • Να διαμορφώσει ένα αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο για τη βιώσιμη και εμπορικά πετυχημένη εισαγωγή μιας ολοκληρωμένης λύσης, εκμεταλλεύσιμης τόσο στην εγχώρια, όσο και στις διεθνείς αγορές.
 • Να αναζητήσει συνεργασίες με παρόμοια προγράμματα του εξωτερικού, όπως προγράμματα ευρωπαϊκών consortia όπως το IoF, KATANA κ.λπ.


Μακροπρόθεσμοι Στόχοι
Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

 • Να συνδράμει στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας μέσα από την στροφή προς την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στον τομέα της ζωικής παραγωγής με επίκεντρο την παραγωγή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
 • Να αποτελέσει μέσα από την επιτυχή εκτέλεση του, έναν οδηγό για την αποτελεσματική και προστιθέμενης αξίας διασύνδεση της Έρευνας και της Καινοτομίας με την σύγχρονη επιχειρηματικότητα που θα επιτρέψει την ανάπτυξη ενός πόλου επιστημονικής αριστείας για την χώρα μας, λειτουργώντας σαν τομέας άντλησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων
 • Να αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογικές μεθόδους και διαδικασίες, που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής και την ευζωία μέσα στις μονάδες εντατικής εκτροφής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια

 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Ενιαίας Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»